Välkommen till användarguider för HR-Plus 6 och HR-Plus 8

Alla användarguider till HR-plus 6 respektive HR-plus 8 hittar du på respektive produkts sida. 

Vilken produkt vill du ha hjälp med?

Visma HRM - HR-plus 6

Lösningen för stora verksamheter inom privat och offentlig sektor.

Till Användarguider HR-plus 6

Visma HRM - HR-plus 8

Löne- och HR-systemet för stora företag inom privat och offentlig sektor.

Till Användarguider HR-plus 8